segunda-feira, 3 de maio de 2010

V Curso de Cultura Española de Pelotas y Semana Cultural de Español del Centro de Idiomas MaB

Cronograma día 30/04 Clube Veleiros APERTURA

día 03/05 CAVG PALESTRA / O idioma espanhol
día 04/05 MAB Ciclo de Cine/ Whisky
día 05/05 MAB Ciclo de Cine/ Amores perros día
06/05 MAB Ciclo de Cine/ Nueve reinas
día 07/05 MAB Ciclo de Cine/ 7 Virgenes

Apoios:

UFPel / CAVG / Livraria VANGUARDA /Centro de Idiomas MAB

info (53) 91 256 223 Guzman